ENGLISCH              .

Program Leczenia , Rehabilitacji i Badań nad Schizofrenią

DEUTSCH               .

Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ

 

Z E S P Ó Ł                                                                      B A D A N I A

 

terapeutyczny
ODDZIAŁ DZIENNY  

 

       WARSZTATY
   TERAPII ZAJĘCIOWEJ


               AMBULATORIUM 

    

MIEJSCA PRACY 
     CHRONIONEJ

                                          OBOZY
                      TERAPEUTYCZNE 

      projekt "HOTEL"

Czasopismo "DLA NAS"    
    Galeria"MIODOWA"   

Teatr "PSYCHE      

Stow.Rrozwoju Psychiatrii
   & Opieki  Środowiskowej

                   H O S T E L  

  Stow. Pacjentów 
    "Otwórzcie Drzwi"

                     P O R A D N I A  
                          RODZIN

 

Polsko NiemieckieTow.

Zdrowia Psychicznego

 

  Stowarzyszenie Rodzin  

"ZdrowiePsychiczne"

                                                  

                                     

                                                

                                         

Od ponad dwudziestu lat ,trzy pokolenia  krakowskich  psychiatrów , inspirowanych myślą
Profesora Antoniego Kępińskiego, budowały w Krakowie system „otwartej psychiatrii”
dostępny bez ograniczeń dla wszystkich osób, które przeszły kryzys psychiczny. Celem tak pomyślanego programu leczenia jest dostarczenie pomocy i wsparcia zarówno pacjentom ,
jak i ich rodzinom przez wiele lat zmagania się z chorobą.
Dzisiaj wiemy, że aby pomoc ta mogła być skuteczna powinna obok leczenia (psychoterapii i farmakoterapii) obejmować organizację mieszkania, zajęcia, pracy i czasu wolnego a także pomoc dla samych zainteresowanych w zrzeszaniu się w samodzielne organizacje w myśl idei „pomocy dla samopomocy”. Powstanie takiego systemu to  wiele lat zgodnego współdziałania wielu instytucji w      naszym mieście.
System zapewnia europejski standard leczenia i jest bardziej ekonomiczny.


INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE:


 
 

KRAKOWSKI PROGRAM...............................................................................

INDEKS STRON                     .