English Deutsch Francais Espanol


poprz.s. -  Galeria Miodowa Na dół-linki nast.s. - Hostel
 Używanie technik teatralnych w leczeniu osób chorych psychicznie, w ostatnich dwudziestu latach staje się coraz bardziej popularne.  Jednak wykorzystanie dramaterapii w leczeniu schizofrenii w takim stopniu, jak w Krakowie,
gdzie jest ona czymś więcej niż tylko rozrywką czy terapią zajęciową, stanowiąc skuteczne narzędzie głębszej psychoterapii , jest unikalne na skalę światową.  A przecież teatr,  jako najbardziej społeczna ze sztuk, jest ze wszech miar dobrym sposobem leczenia osób, dla których świat i poruszanie się w nim są niezwykle trudne, nie tylko w okresie choroby. Dramaterapia skupiona jest na  wzmacnianiu i rozwijaniu tego co w pacjencie zdrowe .

     W ramach naszego Oddziału Dziennego prowadzone są, od 1983 r., zajęcia terapeutyczne w oparciu o ćwiczenia zapożyczone z różnych metod treningu aktorskiego, dostosowane do potrzeb i możliwości pacjentów. Z jednej strony są to ćwiczenia na koncentrację, pamięć, kontakt czy ekspresję, z drugiej - ruchowe i relaksacyjne.
 

"Tristan i Izolda" wg J.Bédier , prapremiera Kraków 15.09.20022

GRUPA TEATRALNA - istniejąca od jesieni 1984 r. - stanowi rozwinięcie i pogłębienie tej działalności. Jest to ambulatoryjna grupa dramaterapii przeznaczona dla osób, które przebyły kryzys psychotyczny.
                 Grupa prowadzona jest przez terapeutyczny tandem: zawodowego reżysera teatralnego - Krzysztofa Rogoża
i psychologa - Annę Bielańską, która na przestrzeni minionych lat bezpośrednio uczestniczyła w zajęciach grupy a obecnie
pełni rolę superwizyjną, nie będąc stale obecną na spotkaniach grupy. W pracach grupy zawsze bierze bezpośredni udział jeden,
lub dwoje terapeutów wspierających, grających wspólnie z pacjentami.

            Grupa składa się średnio z 12-15 osób. Jej skład jest zmienny - co sezon pewna część uczestników, która osiągnęła swoje terapeutyczne cele, opuszcza zespół, ustępując miejsca nowym osobom. Zbiega się to zazwyczaj z rozpoczęciem : pracy nad nowym projektem, która zależnie od stopnia trudności, trwa od 10 do 20 miesięcy. Grupa spotyka się raz w tygodniu na dwugodzinnych próbach. Materiał dramatyczny - wybrany ze względu na jego walory terapeutyczne -charakteryzuje się bądź złożonością postaci i konfliktów (Shakespeare) bądź archetypalnością sytuacji    ( klasyczny teatr grecki).

     W ostatnich latach Grupa wzbogaciła swoją działalności  o regularne występy przed szerszą publicznością. Występy  w bardziej otwartej formule traktujemy , jako kolejny element terapii, dający naszym aktorom możność potwierdzenia się, bez taryfy ulgowej, poza dotychczasowym, psychiatrycznym , środowiskiem . Stało się to możliwe dzięki osiagnięciu odpowiedniej jakości artystycznej oraz niezbędnej, społecznej spojności zespołu.
W 1998 r. rozpoczęliśmy proces przekształcania grupy w trwalszą strukturę, z którego narodził się TEATR PSYCHE [2000].
Zmieniła się struktura zespołu - uformowało się stabilne jądro  przy jednoczesnym potrojeniu  liczby  uczestników poszczególnych projektów Grupy .
W latach 1998 -2001 powstały kolejne, znacznie różniące się kształtem i obsadą  od przedstawień premierowych, wersje "Alkestis" i "Bojomiry".
   Fakt jednoczesnej pracy nad większą ilością projektów pozwala stawiać naszych aktorów wobec zadań znacznie bardziej złożonych i zróżnicowanych, niż dotychczas.
      Syntezą doświadczeń ostatnich lat jest najnowszy [wrzesień 2002] spektakl - "Tristan i Izolda"    ^wg J.Bédier.
Jest to przedsięwzięcie, które ze względu na swoją skalę (długość spektaklu i wielkość obsady) oraz na trudność i różnorodność poruszanych wątków terapeutycznych, znacznie wykracza poza ramy dotychczsowych prac Grupy.
 

Pogłębioną analizę dramaterapii i szczegółowy opis metod pracy z aktorami po przebytym kryzysie psychotycznym zainteresowani znajdą w niedawno wydanej książce Anny Bielańskiej :
Anna Bielańska
"Teatr, który leczy"
Wydawnictwo Universytetu Jagiellońskiego
Kraków 2002
stron 164

 

Przedstawienia  zrealizowane przez  GRUPĘ TEATRALNĄ:
 
  1985 - "Hamlet"
  1986 - "Otello"
  1987 - "Romeo i Julia"
  1988 - "Sen nocy letniej"
  1990 - "Poskromienie złośnicy"
  1991 - "Bojomira I"
  1992 - "Czarownica z Edmonton"
  1994 - " Bachantki"
  1995 - "Alkestis"[WIDEO]
  1997 - "Bojomira II" [WIDEO]
  1998 - "Bojomira II'98"
  1999 - "Alkestis'99"
  2000 - "Alkestis'2000"
  2002 - "Tristan i Izolda"
wg W.Shakespeare'a
wg W.Shakespeare'a
wg W.Shakespeare'a
wg W.Shakespeare'a
wg W.Shakespeare'a
wg Arystophanesa 
wg Th.Dekkera
wg Eurypidesa 
wg Eurypidesa 
wg Arystophanesa
wg Arystophanesa
wg Eurypidesa
wg Eurypidesa
wg J.Bédier'a
reż. K.Rogoż
reż. K.Rogoż
reż. K.Rogoż
reż. A.Bielańska
reż. A.Bielańska
reż. K.Rogoż
reż. K.Rogoż
reż. K.Rogoż
reż. K.Rogoż
reż. K.Rogoż
reż. K.Rogoż
reż. K.Rogoż
reż. K.Rogoż
reż. K.Rogoż

Ponadto, podczas Obozów Terapeutycznych, zrealizowano , z innymi grupami   pacjentów, 

dwa wideofilmy:
 
  1986 - "Piękna nieznajoma"
  1995 - "Penteus" [WIDEO]
wg scenariusza pacjentów 
oparte na  "Bachantkach"  Eurypidesa
reż. K.Rogoż
reż. K.Rogoż

 
 
 
 
Kontakt:

TEATR PSYCHE (A.Bielańska & K.Rogoż)
Pl.Sikorskiego 2/8, 31 115 KRAKÓW
tel.+48 12 421 51 17,tel./fax +48 12 422 56 74.
e-mail:mzcechni@cyf-kr.edu.pl

PUBLIKACJE
Do góry

 WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ODDZIAŁ DZIENNY  [REHABILITACYJNY] "HOTEL"SZCZEGÓŁOWY INDEKS STRON BADANIA ODDZIAŁ DZIENNY  [TERAPEUTYCZNY] AMBULATORIUM
MIEJSCA PRACY CHRONIONEJ  CZASOPISMO "DLA NAS" poprz.s. - Galeria MiodowaKRAKOWSKI PROGRAM-STRONA GŁÓWNAnast.s. - Hostel   OBOZY TERAPEUTYCZNE PORADNIA  RODZIN
OTWÓRZCIE  DRZWI  STOWARZYSZENIA  Z E S P Ó Ł ADRESY / KONTAKTYH O S T E L  GALERIA "MIODOWA"  TEATR  "PSYCHE"