Z E S P Ó Ł

 
poprz.s. > Oddział Dzienny Rehabilitacji Na dół-linki nast.s. > Badania Naukowe

 
 
          Zespół prowadzący program leczenia, rehabilitacji i badań nad schizofrenią składa się
z 30 osób o różnym wykształceniu. Osoby te przychodziły do zespołu stopniowo, a ich (idealną) charakterystyczną cechą jest połączenie ducha romantyzmu, fantazji z dyscypliną i pracowitością.

    Czterech lekarzy psychiatrów obejmuje swoją opieką i konsultuje wszystkich pacjentów uczestniczących w programie leczenia i rehabilitacji. Trzech z nich posiada drugi stopień specjalizacji, a dwóch także certyfikat psychoterapeuty. Sześciu psychologów, jeden magister resocjalizacji głównie prowadzą psychoterapię grupową i indywidualną chorych, a wśród nich czworo posiada certyfikaty psychoterapeuty, zaś dwoje drugi stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej. Ponadto osiem wykształconych w psychiatrii środowiskowej pielęgniarek oprócz opieki medycznej prowadzi opiekę indywidualna, terapię milieu, hostel, a jedna z nich pełni funkcje menadżerskie. Zatrudniamy ponadto trzech pracowników socjalnych i siedmiu terapeutów zajęciowych w tym dwoje artystów - plastyczkę malarkę i reżysera teatralnego.

   Trzy osoby z zespołu są wykształcone w zakresie psychodramy Moreno i posiadają certyfikat Instytutu Psychodramy dla Europy, zaś dwie prowadzące terapię rodzinną w zakresie terapii systemowej. Różnorodność wykształcenia również podyplomowego zapewnia wielofunkcyjność zespołu, możliwość rozwinięcia różnorodnej oferty terapeutycznej dla chorego i jego rodziny. Wydaje się, iż najważniejszą ideą, która spaja zespół jest różnorodne, odpowiadające na potrzeby, lecz zintegrowane leczenie chorych na schizofrenię. Integracja ta dzieje się poprzez osobę terapeuty i poprzez liderów zespołu, którzy wokół tego leczenia integrują też zespół. Liderami są dwie osoby, blisko ze sobą współpracujące; dr.med. Andrzej Cechnicki i mgr Anna Bielańska.

    Część zespołu włączona jest w wieloletnie, obecnie dwunastoletnie badania nad schizofrenią.
W badaniach tych 80 chorych z diagnozą DSM III schizofrenii jest obserwowana i badana od momentu pierwszego zachorowania do dnia dzisiejszego. Badanie obejmuje psychopatologię, wymiary społeczne takie jak jakość życia, sieć społeczną, funkcjonowanie społeczne, oraz udział w leczeniu, rodzinę. Szczegółowy opis badań, ich metodologii i wyników znajduje się w kolejnych publikacjach zespołu.

PUBLIKACJE


Do góry

 WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ODDZIAŁ DZIENNY  [REHABILITACYJNY] "HOTEL"SZCZEGÓŁOWY INDEKS STRON BADANIA ODDZIAŁ DZIENNY  [TERAPEUTYCZNY] AMBULATORIUM
MIEJSCA PRACY CHRONIONEJ   CZASOPISMO "DLA NAS" poprz.s. - Poradnia RodzinKRAKOWSKI PROGRAM-STRONA GŁÓWNAnast.s. - Otwórzcie Drzwi   OBOZY TERAPEUTYCZNE PORADNIA  RODZIN
OTWÓRZCIE  DRZWI  STOWARZYSZENIA  Z E S P Ó Ł ADRESY / KONTAKTYH O S T E L  GALERIA "MIODOWA"  TEATR  "PSYCHE"