PUBLIKACJE


REFERENCES 

 
 
 
 
Cechnicki A., Datka J., Hanik B., Hodura E., Zadęcki J., Zawadzka K.: "Obóz terapeutyczno - rehabilitacyjny dla chorych na schizofrenię". Psychoterapia, 1979 (28), str. 38 - 42.

Barbaro B., Cechnicki A., Zawadzka K., Zadęcki J.: "Model terapii i rehabilitacji w schizofrenii". Psychoterapia, 1979 (28), 6 - 10.

Barbaro B., Cechnicki A., Konieczko B., Ostrowska I., Zadęcki J., Zawadzka K.: "Hostel jako forma pozaszpitalnej terapii chorych na schizofrenię". Psychoterapia, 1979 (28), str. 32 - 37.

Zadęcki J, Cechnicki A.: "Uwagi w sprawie mieszkań terapeutycznych (hosteli) w Polsce. Doświadczenia krakowskie". Biuletyn Instytutu Psychiatrii, 1985 (1 - 2).

Bielańska A., Cechnicki A., Rogoż K.: "Dramaterapia jako forma rehabilitacji chorych na schizofrenię. Doświadczenia własne". Psychoterapia, 1986 (4), str. 25 - 30.

Cechnicki A., Bielańska A., Drożdżowicz L.: "Rola treningu społecznych umiejętności w systemie leczenia chorych na schizofrenię". Psychoterapia, 1986 (4), str. 17-28.

Cechnicki A.: "Dziesięć lat oddziału dziennego dla chorych na schizofrenię - opis programu terapeutycznego". Psychoterapia, 1992 (2).

Cechnicki A.: "Wprowadzenie w tematykę lecznictwa dziennego". Psychoterapia, 1992 (4), str. 17 - 26.

Cechnicki A.: "Rola lecznictwa dziennego w leczeniu i rehabilitacji schizofrenii. Przegląd badań". Psychoterapia, 1993 (84), str. 57-67.

Bielańska A., Cechnicki A.: "Obozy terapeutyczne w środowiskowym programie leczenia chorych na schizofrenię. Bilans 20 lat". Psychoterapia, 1996 (4), str. 69-80.

Cechnicki A., Bielańska A., Walczewski K., "Therapeutic camp as a part of an integrated community programme for schizophrenic patients, Therapeutic Communities" - The International Journal for  Therapeutic and Supportive Organizations, 2 (20) 1999, str.103-117.

Cechnicki A., Co jest istotne w psychospołecznym leczeniu schizofrenii, w: Schizofrenia. "Różne konteksty, różne terapie", pod red. Bomba J., Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000, str. 37 - 47.

Bielańska A., Cechnicki A., Stark F.-M., Dramatherapie und ihre Bedeutung für den Rehabilitationsprozess schizophrener Patienten, w: "Beitrage zur Euthymen Therapie", Freiburg 1999, str. 213 - 225.

Bielańska A., Kreatywność w rehabilitacji chorych z diagnozą schizofrenii, w: "Rehabilitacja przewlekle chorych psychicznie", pod red. Meder J., Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000, str. 101 - 110.

Cechnicki A., Kaszyński H., Programy rehabilitacji zawodowej i pracy dla osób chorych na schizofrenię - rozwiązania krakowskie, w: Postępy Psychiatrii i Neurologii, 9, 2000, str. 427 - 434.

Bogacz J., Wojnar M., Praca z rodziną chorego na schizofrenię w opiece pozaszpitalnej, w: "Rehabilitacja przewlekle chorych psychicznie", pod red. Meder J., Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000, str. 89 - 99.

Kaszyński H., Droga do pracy uczestnika warsztatów terapii zajęciowej jako kryterium sukcesu w rehabilitacji, w: "Rehabilitacja przewlekle chorych psychicznie", pod red. Meder J., Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000, str. 145 - 160.

Bogacz J., Wojnar M., Krakowskie seminaria refleksyjno - systemowe  z Klausem Deisslerem, w: "Psychoterapia" 3 (114), 2000, str. 5 - 6.

Bogacz J., Procesy reflektujące w kontekście leczenia psychiatrycznego, w:  "Psychoterapia", 3 (114), 2000, str. 33 - 40.

Bielańska A. "Teatr, który leczy" ,Wydawnictwo Universytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002


 
 
Do góry