ODDZIAŁ DZIENNY
pl. Sikorskiego2/8A

 
 
<p.str. Badania Naukowe Na dół-linki Ambulatorium n.str >

 

Oddział Dzienny ( Sikorskiego 2) ma charakter terapeutyczny.

Stanowi zazwyczaj kontynuację leczenia całodobowego, lub jest alternatywnym leczeniem dla osób w psychotycznym nawrocie. Program leczniczy opiera się na:

 •  farmakoterapii
 • Codziennie odbywa się zebranie społeczności i grupa psychoterapeutyczna prowadzona przez dwóch terapeutów z zespołu. Inne zajęcia grupowe w tygodniu to zajęcia ruchowe (taniec), zajęcia para teatralne, wspólne wyjście do miasta, zajęcia w kuchni (przygotowanie śniadań i obiadu), trening umiejętności społecznych.

  Zespół pracuje w podejściu wspierającym, z elementami psychoterapii eksplorującej zarówno w kontakcie indywidualnym jak i w grupie, w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta. Trening społecznych umiejętności zawierający elementy kognitywne i behawioralne jako część programu terapeutycznego kładzie nacisk na sprawniejsze funkcjonowanie na codzień.

  Można powiedzieć, iż w sposób zintegrowany przeplatają się trzy płaszczyzny oddziaływania na chorego: biologiczna - farmakoterapia, psychologiczna - psychoterapia indywidualna i grupowa, oraz behawioralna - trening kompetencji społecznej ( funkcji poznawczych, społecznych zachowań, wykonywania zadań).

  Stały zespół oddziału składa się z lekarza psychiatry, dwóch psychologów i dwóch pielęgniarek.
   
   

  PUBLIKACJE
  do góry

   WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ODDZIAŁ DZIENNY  [REHABILITACYJNY] "HOTEL SZCZEGÓŁOWY INDEKS STRONBADANIA ODDZIAŁ DZIENNY  [TERAPEUTYCZNY] AMBULATORIUM
  MIEJSCA PRACY CHRONIONEJ   CZASOPISMO "DLA NAS" poprz.s. - Badania NaukoweKRAKOWSKI PROGRAM-STRONA GŁÓWNAnast.s. - Ambulatorium   OBOZY TERAPEUTYCZNE PORADNIA  RODZIN
  OTWÓRZCIE  DRZWI  STOWARZYSZENIA  Z E S P Ó ŁADRESY / KONTAKTYH O S T E L  GALERIA "MIODOWA"  TEATR  "PSYCHE"