Taniec w terapii - grupa ambulatoryjna

 
 
 
Grupa Tańca
Amerta-ćwiczenia
 
Leczenie tańcem zostało zainspirowane przez Rudolfa Labana (1879-1958 ), który zasłynął głównie z tego, że wprowadził taniec nowoczesny do Europy. Laban analizował sposób, w jaki ludzie się poruszają, ich orientację w przestrzeni oraz zróżnicowanie dynamiki ruchu. Uznał, że ruch sprzyja osiąganiu harmonii i dlatego jest czynnikiem terapeutycznym .

Choreoterapia narodziła się w Ameryce w latach 50-tych. Mary Whitehouse zauważyła związek między sposobem poruszania się uczniów a uczuciami, jakie chcieli wyrazić. Marian Chace zaobserwowała, iż u pacjentów psychiatrycznych poczucie wyizolowania i niezrozumienia znacznie malało dzięki możliwości wyrażania uczuć, jaką dawał im taniec. "Taniec daje człowiekowi możliwość nawiązania kontaktu z otoczeniem, wówczas gdy w związku z przebiegiem choroby jest go niemal całkowicie pozbawiony."

Nazwisko Junowej i jej psychogimnastyka zasłynęły w latach 60-tych i siedemdziesiątych. Jej metoda opierała się także na pracy z ruchem i realizowała się poprzez szereg ćwiczeń i etiud gimnastyczno- wyobrażeniowych. Obecnie w Europie choreoterapia oparta jest na różnych konkretnych technikach tańca z elementami medytacji, lub na improwizacji połączonej z ruchem wywodzącym się z filozofii Wschodu. Powstają szkoły tańca, które próbują integrować różne podejścia.

W Polsce Zofia Aleszko rozwinęła choreoterapię opartą o różnorodne techniki tańca, wykorzystując elementy polskiego tańca ludowego. Odpowiednie zestawy ćwiczeń są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Moje własne doświadczenia pracy z chorymi na schizofrenię zbieram od dziesięciu lat Niektórzy pacjenci oczekują tylko nauki prostych kroków tanecznych (taniec towarzyski, nowoczesny, charakterystyczny np. flamenco itp.), dla innych jest to trudny proces terapeutyczny mający na celu:

1.nabycie umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych

2.możliwość wyrażenia emocji negatywnych i pozytywnych

3.zwiększenie koordynacji wzrokowo - ruchowej

4.akceptację własnego ciała, swojej męskości, kobiecości.

5.umiejętność koncentracji ,relaksacji i refleksji.


 
Grupa Tańca
Amerta-ćwiczenia