PORADNIA RODZINNA

Pl. Sikorskiego 2/8


 
 
<poprz.s. - Hostel Na dół-linki nast.s. >- Stowarzyszenia

 
 

Poradnia jest zorganizowana przy współpracy
Katedry Psychiatrii i KZZP  "MEDINORM".


       Poradnia Rodzinna przy placu Sikorskiego jest prowadzona przez dwoje psychologów mgr Marię Wojnar i mgr Józefa Bogacza posiadających certyfikaty psychoterapeuty i uprawnienia superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Z poradnią współpracują koledzy stawiający pierwsze kroki w psychoterapii i terapii rodzin.
     Podstawowym zadaniem poradni jest praca z rodzinami pacjentów leczących się z powodu psychozy zarówno na oddziale dziennym jak i w trybie ambulatoryjnym. Pracujemy również z rodzinami zgłaszającymi się z powodu innych problemów, np. poważnej choroby somatycznej jednego z członków rodziny, z małżeństwami w sytuacji kryzysu lub rozłamu, problemami braku kompetencji rodzicielskich
i in.  Podstawą naszej pracy jest podejście systemowe w wersji konstrukcjonizmu społecznego .
          Spotkania rodzinne są prowadzone równolegle do procesu terapii indywidualnej i grupowej tego członka rodziny, który manifestuje objawy. Z jednej strony pozwala to na spojrzenie na kwestie będące przedmiotem terapii od strony kontekstu rodzinnego, w którym problemy/objawy  kiedyś się pojawiły i pojawiają nadal. Z drugiej zaś strony równoległa praca z rodziną i z jednostką pozwala na asymilowanie w systemie rodzinnym zmian pojawiających się pod wpływem terapii jednostki, a niekiedy także facylitowania i udrażnianie tych zmian.
     Niektóre rodziny otrzymują ofertę włączenia się do grupy wielorodzinnej , która jest alternatywną formą pracy z rodzinami w stosunku spotkań z pojedynczymi rodzinami.
    Zespół Poradni Rodzinnej prowadzi także działalność szkoleniową w zakresie problematyki rodzinnej dla pracowników socjalnych, lekarzy rodzinnych, pracowników Domów Pomocy Społecznej, zespołów psychiatrii środowiskowej i in. Co roku, od ponad dziesięciu lat Poradnia Rodzinna organizuje seminarium w zakresie refleksyjno-systemowej terapii rodzin z udziałem znakomitego terapeuty rodzinnego, założyciela i szefa Instytutu Studiów Systemowych z Marburga - Klausa Deisslera z udziałem terapeutów pracujących z rodzinami w różnych ośrodkach terapeutycznych w Polsce.
 Od roku 1993 prowadzony jest także przez zespół poradni samodzielny 3-letni kurs systemowej terapii rodzin, w którym uczestniczą pracownicy socjalni, psycholodzy, pielęgniarki, lekarze i pedagodzy.
           Refleksje związane z merytoryczną działalnością poradni są prezentowane na sympozjach i konferencjach związanych tematycznie z psychoterapią, terapią rodzin, pomocą rodzinie czy rehabilitacją psychiatryczną w formie referatów, a także warsztatów.

         Opis modelu pracy można również znaleźć w następujących artykułach:

1. Bogacz J., Wojnar M.: Terapia systemowa w grupie wielorodzinnej. Psychoterapia 1995, nr 3.

2. Bogacz J., Wojnar M.: Model pracy z rodzinami pacjentów dziennego oddziału psychiatrycznego. Psychoterapia 1999, nr 2.

3. Bogacz J., Wojnar M.: Praca z rodziną chorego na schizofrenię w opiece pozaszpitalnej w: Meder J.(red.) Rehabilitacja prewlekle chorychpsychicznie,Kraków 2000.
 


PUBLIKACJE

do góry

 WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ODDZIAŁ DZIENNY  [REHABILITACYJNY] "HOTEL"SZCZEGÓŁOWY INDEKS STRON BADANIA ODDZIAŁ DZIENNY  [TERAPEUTYCZNY] AMBULATORIUM
MIEJSCA PRACY CHRONIONEJ  CZASOPISMO "DLA NAS" <poprz.s. - HostelKRAKOWSKI PROGRAM-STRONA GŁÓWNAnast.s.  > Stowarzyszenia   OBOZY TERAPEUTYCZNE PORADNIA  RODZIN
OTWÓRZCIE  DRZWI STOWARZYSZENIA  Z E S P Ó Ł ADRESY / KONTAKTYH O S T E L  GALERIA "MIODOWA"  TEATR  "PSYCHE"