KURS SYSTEMOWEJ TERAPII RODZIN

 
Poradnia Rodzin
Konstrukcjonizm Społeczny

 
 
Prowadzący: mgr Maria Wojnar i mgr Józef Bogacz, posiadają certyfikaty psychoterapeuty i uprawnienia superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, prowadzą Poradnię Rodzinną przy Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Collegium Medicum UJ, mają wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami pacjentów leczonych w instytucjach psychiatrycznych. Kursy prowadzone są od 1994 roku.

Kurs przeznaczony jest dla: psychologów, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek i pracowników socjalnych.

Kurs składa się z dwóch podstawowych części:

1. wprowadzającej - w formie teoretycznych wykładów, ćwiczeń warsztatowych, prezentacji video oraz aranżowania sytuacji symulowanych, ma na celu zapoznanie uczestników kursu z podstawami systemowego spojrzenia na rodzinę oraz terapii rodzin;

2. zaawansowanej - obejmującej pracę nad własnymi genogramami uczestników.

Dla osób podejmujących pracę z rodziną przewidziany jest trzeci rok w postaci grupowej superwizji prowadzonej przez nich terapii.

Każda z części jest realizowana przez jeden rok i obejmuje 9  spotkań.
Każde spotkanie składa się z dwóch 4-godzinnych bloków, realizowanych przez jedną sobotę w miesiącu, poczynając od  października .

Program kursu nastawiony jest na wyposażenie uczestników w następujące umiejętności:

- dostrzeganie i rozumienie kontekstu rodzinnego indywidualnych pacjnetów/klientów
- dostrzeganie i rozumienie procesów zachodzących w rodzinach
- samodzielne prowadzenie konsultacji rodzinnych
- dokonywanie pierwszych kroków w terapii rodzinnej przy wsparciu superwizyjnym
- rozumienie własnego przekazu intergeneracyjnego.
 

Zgłoszenia można kierować pisemnie pod adresem: Poradnia Rodzinna, pl. Sikorskiego 2/8. 31-115 Kraków, telefonicznie do Marii Wojnar lub Józefa Bogacza pod numerem:
(0-12)421-51-17 lub 422-56-74, bądź też za pośrednictwem faxu: (0-12)422-56-74.
 
 

ZAPRASZAMY


 
Poradnia Rodzin
Konstrukcjonizm Społeczny