GRUPA WIELORODZINNA

 
Poradnia Rodzin
Syztemowa Terapia Rodzin
      Niektóre rodziny zostają zaproszone do udziału w spotkaniach grupy wielorodzinnej [Bogacz i Wojnar 1995]. Spotkania grupy odbywają się co 2 tygodnie w stałym składzie. Kompozycja poszczególnych rodzin tworzących grupę jest jednorodna - każda rodzina składa się z leczącego się dorosłego dziecka i rodziców lub jednego rodzica. Nie są więc do tej grupy zapraszane rodziny, w których ważnymi postaciami tworzącymi rodzinne systemy znaczeń są dziadkowie, rodzeństwo bądź inni krewni.
W stosunku do konsultacji z pojedynczymi rodzinami potencjał takiej grupy jest poszerzony o doświadczenia zawarte w opowieściach innych rodzin uczestniczących w spotkaniach. Ze względu na wspomnianą wyżej homogenną kompozycję takiej grupy pojawiają się w dyskursie grupowym pewne wspólne wątki. Do takich wspólnym wątków należy cała gama tematów związanych z usamodzielnieniem się i opuszczeniem domu rodzinnego. Ale ta sprawa, jak i wszystkie inne wspólne wątki, pojawiające się na spotkaniach grupy wielorodzinnej posiadają inną treść, stanowią inny problem dla każdej z uczestniczących rodzin. Sprawa, którą jedna z rodzin przeżywa jako problem mogła już wcześniej zostać z powodzeniem rozwiązana w innej rodzinie czy rodzinach obecnych na spotkaniu. I choć sposoby rozwiązania problemu w jednej rodzinie nie zawsze dają się bezpośrednio przełożyć na sytuację innej rodziny, gdyż każda rodzina ma swoje własne opowieści i swój niepowtarzalny system znaczeń, to sama ta wiadomość, że już komuś się udało przejść przez tą trudność i rozwiązać problem, że już ktoś przebył ten szlak przed nami, dodaje otuchy i daje nadzieję, że się i nam uda.
 Oprócz towarzyszenia w rozwiązywaniu problemów, dostarczania alternatywnych opowieści, inspirowania w poszukiwaniu nowych znaczeń, które mogłyby zostać uznane za rozwiązanie problemu, grupa terapeutyczna dostarcza także potężnego wsparcia i dodaje otuchy w różnych trudnych momentach życia rodziny. Bywają to momenty zaostrzeń objawowych leczących się dzieci, niekiedy wiążących się z ponowną hospitalizacją. Sytuacją znaczącą jest tu doświadczenie, że są ludzie, z którymi można o tym porozmawiać, którzy sami przeszli przez podobne doświadczenia, można też wspólnie poszukiwać sensu nawracających objawów, zwłaszcza, gdy członek grupy z zaostrzonymi objawami jest obecny na spotkaniu. W takiej sytuacji można też poprosić pozostałych członków grupy, którzy mają za sobą doświadczenie psychozy o podzielenie się ich własnym doświadczeniem z tamtego okresu - jak tamto doświadczenie oceniają w chwili obecnej, co wtedy dla nich było pomocne, a co było przeżywane jako bardzo trudne, jak rozumieją doświadczenie kolegi manifestującego teraz objawy, czy uważają, że można mu/jej jakoś pomóc i kto mógłby tego dokonać.
 Ze spotkań grupy wielorodzinnej jej członkowie mogą też czerpać oparcie w sprawach nie związanych bezpośrednio z leczeniem psychiatrycznym dzieci lecz z innymi trudnymi sytuacjami, z jakimi boryka się rodzina. Bywały np. rozpatrywane problemy związane z chorobą nowotworową jednego z rodziców, alkoholizmem brata pacjentki leczącej się z powodu psychozy, czy też rozpadu małżeństwa siostry pacjenta i przeżyć rodziców z tym związanych. Spotykając się z rodzinami widzimy, jak różne wątki opowieści jednej rodziny przeplatają się i wpływają na siebie nawzajem. Poprzez to, wszystko, co dzieje się z którymkolwiek członkiem rodziny rzutuje na wszystkich pozostałych. Systemy znaczeń są zawsze tworzone w przestrzeni międzyludzkiej.
Poradnia Rodzin
Syztemowa Terapia Rodzin