Warsztaty
Terapii Zajęciowej

 
 
 
poprz.s. > Miejsca Pracy Chronionej Na dół-linki nast.s. > Oddział Dzienny Rehabilitacji

 
 
Warsztaty Terapii Zajęciowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, mieszczące się przy ul. Miodowej 9, prowadzone są przy krakowskiej Katedrze Psychiatrii od 1993 roku. W terapii zajęciowej, która finansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uczestniczą obecnie 53 osoby.

Celem zajęć w Warsztatach jest dostarczenie osobom po przebytych kryzysach psychicznych realnych doświadczeń życiowych przez stworzenie atrakcyjnych stanowisk pracy, pomoc w organizacji dnia codziennego, trenowanie społecznych umiejętności. Praca terapeutyczna w Warsztatach ściśle wiąże się z większym systemem psychiatrycznej opieki środowiskowej, zapewniania w ten sposób ciągłość leczenia i opieki. WTZ-y przygotowują też do podjęcia pracy w zakładach pracy chronionej a nawet na wolnym rynku.

WTZ-y Program Rehabilitacji Program rehabilitacyjny WTZ-ów Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Krakowie

Warsztaty prowadzą odrębne pracownie : stolarską, krawiecką, biurową, zajęciową, plastyczną i kuchenną.


 
 
 

W pracowni stolarskiej praca koncentruje się wokół wykonywania drobnych przedmiotów z drewna i korka przeznaczonych do użytku codziennego i na specjalne okazje np. deski kuchenne, kwietniki, ramy do obrazów, stołeczki wykonują też prace konserwatorskie.

 
 
 


 
 
 

Pracownia krawiecka uczy szycia i projektowania ( na różnych poziomach trudności dostosowanych indywidualnie do możliwości i zainteresowań uczestnika rehabilitacji ) elementów garderoby, zabawek, przedmiotów użytkowych takich jak: fartuszki, ściereczki, rękawice kuchenne, pościel.

 
 
 


 
 
 

W pracowni biurowej można nauczyć się podstaw pracy na komputerze, pisania na maszynie i prac introligatorskich. Wykonywane są tu opracowania różnego rodzaju tekstów, grafiki komputerowej, zaproszenia, wizytówki i plakaty.

 
 
 
 

W pracowni zajęciowej każdy uczestnik może wybrać dla siebie najbardziej atrakcyjne zajęcie. Powstają tu prawdziwe rękodzieła haftu, tkane kilimy, wyroby z ceramiki, gliny, modeliny, solonego ciasta, ozdoby świąteczne, obrazy malowane na szkle, desce i płótnie.

 
Zajęcia z zakresu terapii sztuką prowadzone są w pracowni plastycznej, pod fachowym okiem artysty plastyka. Powstają tu obrazy w różnorodnych technikach malarskich, uzdolnieni twórcy wykonują: portrety, martwe natury, szkice, abstrakcje i widoki plenerowe. Pracownia prowadzi też własną galerię, zwaną "Galeria Miodowa", w której wystawiane są prace osób związanych z pracownią, jak również twórców profesjonalnych z kraju i zza granicy.

 

Zajęcia w ramach gospodarstwa domowego odbywają się w pracowni kuchennej, przygotowuje ona też codzienny posiłek dla wszystkich uczestników rehabilitacji. Zajęcia w tej pracowni uczą i utrwalają elementarne potrzeby i umiejętności dbania o czystość, gotowania oraz planowania budżetu.

Wykorzystując fakt, że ośrodek i Galeria mieszczą się w pięknej, starej dzielnicy Kazimierz, uczestnicy warsztatów coroczne aktywnie włączają się w program Festiwalu Kultury Żydowskiej, organizowane są tu koncerty muzyki, wieczory poezji i wernisaże. W ten sposób uczestnicy rehabilitacji prezentują na zewnątrz efekty swojej pracy, staje się ona użyteczna dla szerszego grona społecznego, stanowi swoisty rodzaj poznawania i przełamywania barier społecznych wobec osób chorych psychicznie.

Specyficzną rolę spełnia Pracownia Rehabilitacji Zawodowej, w której pacjenci mogą uzyskać pomoc w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.
Integralną jej częścią jest   mała   galeria   handlowa "Cztery Pory Roku dla Domu", w której  sprzedawane są wyroby  powstające w pracowniach.
 

Specjalnością galerii, wynikającą z jej lokalizacji na krakowskim   Kazimierzu - dawnej dzielnicy żydowskiej, są wykonywane  według tradycyjnych   wzorów, bogato  zdobione judaica: jarmułki, woreczki na tałes oraz torebki na macę. Oferta  galerii   skierowana jest szczególnie do gości   odbywającego się   co roku  Festiwalu Kultury Żydowskiej oraz mieszczącego się nieopodal - Centrum Kultury  Żydowskiej.

W całorocznej ofercie handlowej znajdują się ponadto m. in. fartuchy i rękawice kuchenne, komplety stołowe (obrus + serwety), kilimki, narzuty, zabawki. W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy sprzedawane są ręcznie malowane oraz wyszywane kartki pocztowe. W  galerii   można   też nabyć obrazy olejne oraz akwarele wykonane przez uczestników działającej na terenie ośrodka grupy plastycznej.
 

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Ul. Miodowa 9
Tel 421 17 30;Fax;429 42 97
e-mail: bielania@poczta.fm
PUBLIKACJE
do góry
 WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ODDZIAŁ DZIENNY  [REHABILITACYJNY] "HOTEL"SZCZEGÓŁOWY INDEKS STRON BADANIA ODDZIAŁ DZIENNY  [TERAPEUTYCZNY] AMBULATORIUM
MIEJSCA PRACY CHRONIONEJ   CZASOPISMO "DLA NAS" poprz.s. - Poradnia RodzinKRAKOWSKI PROGRAM-STRONA GŁÓWNAnast.s. - Otwórzcie Drzwi   OBOZY TERAPEUTYCZNE PORADNIA  RODZIN
OTWÓRZCIE  DRZWI  STOWARZYSZENIA  Z E S P Ó Ł ADRESY / KONTAKTYH O S T E L  GALERIA "MIODOWA"  TEATR  "PSYCHE"