MIEJSCA PRACY 
CHRONIONEJ

 
poprz.s. > projekt Hotel Na dół-linki nast.s. > Warsztaty Tearpii Zajęciowej

Kontekst Warsztatów Terapii Zajęciowej - "oś pracy"

 
Warsztaty Terapii Zajęciowej obok Oddziału Dziennego Kliniki Psychiatrii Dorosłych i Ambulatorium Terapii i Rehabilitacji Schizofrenii są jednym z elementów tzw. "rehabilitacyjnego świata pracy".

 Umożliwia on tworzenie zróżnicowanej oferty terapeutycznej. Od propozycji kontynuacji leczenia (w trybie ambulatoryjnym lub dziennym) poprzez stabilne uczestniczenie w wieloletnim programie w Warsztatach, aż po zajęcia w klubie pracy oraz możliwość podjęcia praktyk zawodowych i “chronionego zatrudnienia”.

Tworzenie "miejsc pracy chronionej" powiązane jest z praktyką inicjowania w ramach środowiskowego programu leczenia i rehabilitacji schizofrenii organizacji pozarządowych stawiających sobie za cel reintegrację społeczną i zawodową osób po przebytych kryzysach psychicznych. Pierwszą tego typu organizacją była Krakowska Fundacja "Hamlet". W ciągu niecałych dziesięciu lat działalności Fundacja stała się niezależną instytucją prowadzącą w mieście wiele wartościowych i unikalnych na skalę kraju projektów.

W projekcie miejsc pracy chronionej w Kawiarni "Miodowa 9" Fundacja współpracuje z Kliniką Psychiatrii Dorosłych co pozwala zatrudniać pojedynczych pacjentów z Oddziału Dziennego i Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz organizować dla nich praktyki i szkolenia zawodowe. Niestety, modelowe rozwiązania mogą służyć tylko nielicznej grupie osób. Jest to problem definiowany jako tak zwane “wąskie gardło” struktury rehabilitacji przez pracę.

Ta sytuacja jest przyczyną przygotowywania kolejnych projektów zarówno przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin "Zdrowie Psychiczne" jak i Stowarzyszeniem Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Nowe projekty miejsc pracy chronionej w "sklepie" i "pensjonacie" mają zostać zrealizowane wspólnie z samorządem lokalnym miasta Krakowa.

Dla opisywanego "świata pracy" szczególne znaczenie ma udana współpraca z wolnorynkową Krakowską Firmą Handlową , zatrudniającą kilkuosobową grupę pacjentów po zakończonym leczeniu w Oddziale Dziennym lub rehabilitacji w Warsztatach. Należy jednak podkreślić, że tego rodzaju współpraca należy do odosobnionych wyjątków.

Stale powiększająca się przepaść pomiędzy warsztatami terapii zajęciowej a zakładami pracy chronionej jest jednym z największych zagrożeń dla utrzymania pozytywnych wyników rehabilitacji. Wspomniane "aktywne" pracownie WTZ, diagnozujące zdolność pacjentów do zatrudnienia poza ośrodkiem, mogą spełniać rolę "pośredniego ogniwa" tylko w sytuacji posiadania związku z firmami gotowymi zaoferować uczestnikom rehabilitacji stabilną pracę.
W ramach systemu rehabilitacji poszukiwane są możliwości tworzenia własnych firm społecznych. Działalność ta powiązana jest z praktyką inicjowania organizacji pozarządowych stawiających sobie za cel reintegrację społeczną i zawodową osób po przebytych kryzysach psychicznych. Pierwszą tego typu organizacją była Krakowska Fundacja "Hamlet". Fundacja współpracuje z Kliniką Psychiatrii Dorosłych w projekcie miejsc pracy w Kawiarni "Miodowa 9" co pozwala zatrudniać pojedynczych pacjentów z Oddziału Dziennego i Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz organizować dla nich praktyki i szkolenia zawodowe. Niestety, modelowe rozwiązania mogą służyć tylko nielicznej grupie osób. Jest to problem definiowany jako tak zwane "wąskie gardło" struktury rehabilitacji przez pracę.
Ta sytuacja jest przyczyną przygotowywania nowych inicjatyw przy ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Rodzin "Zdrowie Psychiczne" i Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Pilotowany przez obydwa "dialogujące" stowarzyszenia (rodzin pacjentów i profesjonalistów) projekt miejsc pracy w firmie społecznej "Hotel" jest realizowany we współpracy ze szkocką Firmą Społeczną Hotel - Edynburg i władzami miasta Krakowa.Projekt zakłada również utworzenie na bazie firmy społecznej zakładu aktywizacji zawodowej połączonego z pracownią szkoleniowo-rehabilitacyjną WTZ o profilu hotelarskim.
Dla opisywanego "świata pracy" szczególne znaczenie ma udana współpraca z jednym z krakowskich Zakładem Pracy Chronionej oraz wolnorynkową Firmą Handlową. Dzięki niej na stanowiskach produkcyjnych w dziale reklamy oraz w księgowości pracuje grupa 17 osób.
 

Towarzysząc pacjentowi w jego wieloletniej historii rehabilitacji, "ucząc się godzić z porażkami i niepowodzeniami" w terapii coraz bardziej wartościowe i potrzebne wydają się rozwiązania zmierzające do tworzenia równoległych wobec istniejącego rynku, specjalnych systemów stabilnego zatrudnienia. Takich rozwiązań pracy, które są osiągalne dla pacjentów i równocześnie zdolne do udźwignięcia ciężaru konkurencji z wolnym rynkiem. Właściwym przykładem są między innymi niemieckie firmy społeczne zjednoczone w organizacji FAF [FAF - Fachberatung fur Arbeits- und Firmenprojekte], tworzące trwałe miejsca pracy dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, posiadające orientację rynkową, kreujące atmosferę środowiska terapeutycznego i ostatecznie, których ideałem jest integracja, a nie maksymalizacja dochodów.
Podstawą do tworzenia firm społecznych jest przeświadczenie, że nawet najbardziej zindywidualizowana rehabilitacja i zdobywanie kwalifikacji zawodowych nie dają  osobie niepełnosprawnej żadnej wymiernej korzyści, jeżeli nie posiada ona zapewnionego miejsca pracy.


PUBLIKACJE

do góry

 WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ODDZIAŁ DZIENNY  [REHABILITACYJNY] "HOTEL SZCZEGÓŁOWY INDEKS STRON BADANIA ODDZIAŁ DZIENNY  [TERAPEUTYCZNY] AMBULATORIUM
MIEJSCA PRACY CHRONIONEJ   CZASOPISMO "DLA NAS" <poprz.s. - Projekt HotelKRAKOWSKI PROGRAM-STRONA GŁÓWNAnast.s.  > Oddział Dzienny Rehabilitacji   OBOZY TERAPEUTYCZNE PORADNIA  RODZIN
OTWÓRZCIE  DRZWI  STOWARZYSZENIA  Z E S P Ó Ł ADRESY / KONTAKTYH O S T E L  GALERIA "MIODOWA"  TEATR  "PSYCHE"