DZIENNYODDZIAŁ
REHABILITACJI
ul.Miodowa 9

 
 
 
poprz.s. > warsztaty Terapii Zajęciowej Na dół-linki nast.s. > Zespół

 

Osrodek przy ul. Miodowej 9 pomaga osobom po przebytych chorobach psychicznych.
Współpracuje ze wszystkimi placówkami psychiatrycznymi w Krakowie
oraz z Domami Pomocy Społecznej. 
 

            Na oddział kierowani są  pacjenci w większości po leczeniu całodobowym, czasami
z przychodni w mieście. Program leczenia i rehabilitacji jest nastawiony na  osoby przewlekle chore, co w praktyce oznacza iż są to pacjenci co najmniej drugi raz hospitalizowani a naj- częściej o kilkuletnim okresie chorowania.
               Ideą podstawową w naszym programie jest integracja leczenia farmakologicznego, psychoterapii i programu rehabilitacyjnego; każdy pacjent  posiada terapeutę indywidualnego i jest pod opieką lekarską. Spotkania grupowe odbywają się dwa razy w tygodniu. Raz w tygodniu grupa idzie na wycieczkę i raz w tygodniu odbywa się choreoterapia(AmertaMovement). Inne zajęcia w ciągu tygodnia to terapia zajęciowa.
Pacjenci w programie rehabilitacyjnym są głównie przygotowywani do wejścia w program Warsztatów Terapii Zajęciowej lub pracy chronionej.


PUBLIKACJE

do góry
 WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ODDZIAŁ DZIENNY  [REHABILITACYJNY] "HOTEL"SZCZEGÓŁOWY INDEKS STRON BADANIA ODDZIAŁ DZIENNY  [TERAPEUTYCZNY] AMBULATORIUM
MIEJSCA PRACY CHRONIONEJ   CZASOPISMO "DLA NAS" poprz.s. - Poradnia RodzinKRAKOWSKI PROGRAM-STRONA GŁÓWNAnast.s. - ZESPÓŁ   OBOZY TERAPEUTYCZNE PORADNIA  RODZIN
OTWÓRZCIE  DRZWI  STOWARZYSZENIA  Z E S P Ó Ł ADRESY / KONTAKTYH O S T E L  GALERIA "MIODOWA"  TEATR  "PSYCHE"