H O S T E L 
 Całodobowy Dom Samopomocowy

 
 
<poprz.s. -  Teatr Psyche Na dół-linki nast.s.> - Roradnia Rodzin
 
    Hostel Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  zorganizowany jest w mieszkaniu
po Prof. Antonim Kępińskim. Jest to realizacja idei integracji ludzi chorych na schizofrenię z tzw. zdrowym społeczeństwem - idei formułowanych i realizowanych przez Prof. Kępińskiego.
       Hostel, jako forma leczenia rehabilitacyjnego był eksperymentem podjętym na skalę kraju przed 24 laty.
Dziś jest to już bogate doświadczenie oraz tradycja mieszkania grupowego prowadzona przez zespół pracujący
w Oddziałach Dziennych Kliniki Psychiatrii Dorosłych przy ul. Miodowej 9 i Placu Sikorskiego 2/8 oraz Stowarzyszenie Rodzin "Zdrowie Psychiczne".
    Podstawowym założeniem powołania i prowadzenia Hosteli jest "wtopienie" mieszkań grupowych w środowisko lokalne ( unikanie tworzenia „azylów psychiatrycznych"), działanie wg zasad życia wspólnotowego, współodpowiedzialności i współdziałania a także tolerancji i demokracji.
      Mieszkańcy Hostelu to osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne, z dużą podatnością na "zranienie", wzmożoną reakcją na stres, trudnościami w podejmowaniu ról społecznych. Hostel nie stwarza docelowych warunków mieszkaniowych, zakłada ograniczony czas terapii, daje możliwość przeniesienia doświadczeń nabytych w terapii w naturalne środowisko.
 
Sypialnia w Hostelu
W odróżnieniu od mieszkania chronionego stanowi pośrednią formę opieki psychiatrycznej. Grupa Hostelowa wpływa na kształtowanie się więzi emocjonalnych, stanowi trening umiejętności społecznych w zakresie codziennego funkcjonowania: trening czystości, gospodarowania wspólnymi funduszami, wywiązywania się z codziennych obowiązków, samodzielnego przygotowywania posiłków, odpowiedzialności za siebie i grupę.
Mieszkańcy kontynuują indywidualne plany życiowe po opuszczeniu Hostelu, korzystają ze zdobytych umiejętności w dalszym życiu.

 

PUBLIKACJE


adres:
Kraków; Ul. Warszawska 1/18
tel.422-21-74

do góry

 WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ODDZIAŁ DZIENNY  [REHABILITACYJNY] "HOTEL"SZCZEGÓŁOWY INDEKS STRON BADANIA ODDZIAŁ DZIENNY  [TERAPEUTYCZNY] AMBULATORIUM
MIEJSCA PRACY CHRONIONEJ  CZASOPISMO "DLA NAS" <poprz.s. - Teatr PsycheKRAKOWSKI PROGRAM-STRONA GŁÓWNAnast.s.  > Poradnia Rodzin   OBOZY TERAPEUTYCZNE PORADNIA  RODZIN
OTWÓRZCIE  DRZWI STOWARZYSZENIA  Z E S P Ó Ł ADRESY / KONTAKTYH O S T E L  GALERIA "MIODOWA"  TEATR  "PSYCHE"