I N D E K S   S T R O N 

ADRESY & KONTAKTY

INDEKS <=STRONA GŁÓWNA =>ADRESY & KONTAKTY
                                                 ||
                                                 ||
                                                 ||=> ZESPÓŁ
                                                 ||=> BADANIA NAUKOWE
                                                 ||=> ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII
                                                 ||=> AMBULATORIUM
                                                 ||                        ||
                                                 ||                        ||=> AMERTA MOVEMENT
                                                 ||                        ''=> CHOREOTERAPIA
                                                 ||=> OBOZY TERAPEUTYCZNE
                                                 ||=> CZASOPISMO "DLA NAS"
                                                 ||                         ||
                                                 ||                         ||=> INDEKS TEKSTÓW      =>[ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 ]
                                                 ||                         ''=> INDEKS RYSUNKÓW  =>[ 1-2-3-4 -5 -6-7-8-9-10-11-12 -13 -14 -15 -16 -17 ]
                                                 ||=> GALERIA "MIODOWA"
                                                 ||                         ||
                                                 ||                         ||=> WARSZTATAY  "HEALING ART PROJECT"
                                                 ||                         ||                               ''=>MASKI =>[ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 ]
                                                 ||                         ''=obrazy=> J.B.=>[ 1 ]
                                                 ||                                        ||=> S.G.=>[ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ]
                                                 ||                                        ||=> GŁOWACZ=>[ 1 - 2 - 3 - 4 ]
                                                 ||                                        ||=> WOJTEK ROCHOWICZ   => [ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 ]
                                                 ||                                        ||=> STASIA SULKA   => [ 1 - 2 - 3 - 4 ]
                                                 ||                                        ||=>  WOJTEK WIERZBICKI  =>  [ 1 - 2 - 3 - 4 ]
                                                 ||                                        ''=>  JOANNA ZARĘBA  =>  [ 1 - 2 ]
                                                 ||=> GRUPA TEATRALNA "PSYCHE"
                                                 ||                                        ||
                                                 ||                                        ||=> DRAMATERAPIA
                                                 ||                                        ||=> "ALKESTIS"=>[ WIDEO : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 ] [1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -  9  ]
                                                 ||                                        ||=> "BOJOMIRA II"  => [ WIDEO: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 ]
                                                 ||                                        ||=> "PENTEUS"=>[ WIDEO: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ]
                                                 ||                                        ''=> "TRISTAN  I  IZOLDA"=>[ WIDEO: 1 - ]
                                                 ||=> HOSTEL
                                                 ||=> PORADNIA RODZIN
                                                 ||                                        ||
                                                 ||                                        ||=> GRUPA WIELORODZINNA
                                                 ||                                        ||=> KURS SYSTEMOWEJ TERAPII RODZIN
                                                 ||                                        ''=> KONSTRUKCONIZM SPOŁECZNY
                                                 ||=> STOWARZYSZENIA:  { Stowarzyszenie Rodzin "Zdrowie Psychiczne"}
                                                 ||                                                { Stowarzyszenie Pacjentów "Otwórzcie drzwi"}
                                                 ||                                                { Stow.Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej}
                                                 ||                                                {Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego}
                                                 ||                                                {Polsko-Izraelskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego}
                                                 ||
                                                 ||=> OTWÓRZCIE  DRZWI
                                                 ||=> projekt "HOTEL"
                                                 ||=> MIEJSCA PRACY CHRONIONEJ
                                                 ||=> WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
                                                 ||                                         ||
                                                 ||                                         ''=> PROGRAM  REHABILITACJI  WTZ
                                                 ''=> ODDZIAŁ DZIENNY REHABILITACJI
 
 
 
 

 

 

 

Do góry

SCHIZOFRENIA- KRAKOWSKI PROGRAM

ADRESY & KONTAKTY