ENGLISH GALERIA MIODOWA DEUTSCH

 
 
poprz.s. - czasopismo Dla Nas Na dół-linki nast.s. - Teatr Psyche

 
 
       Galeria Miodowa została założona w 1994 roku  przy  Oddziale  Dziennym  Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest prowadzona do dzisiaj przez artystkę malarkę Małgorzatę Bundzewicz.
           Nazwa „Miodowa" związana jest z miejscem, gdzie znajduje się Galeria, ulica Miodowa jest jedną z ważniejszych ulic Dzielnicy Żydowskiej w Krakowie.
           Galeria wystawia prace artystów profesjonalnych i twórców związanych z „Pracownią Miodowa" gdzie wykluwają się talenty artystyczne.
           Od początku istnienia Galeria Miodowa wpisała się w przestrzeń artystyczną Krakowa licznymi wystawami (ok. 45) artystów z Polski i z zagranicy.
           Pokazywaliśmy wystawy specjalnie zaprojektowane z myślą o Galerii jak np. Wystawa rysunku - Kompozycje dla Miodowej. artysty z Niemiec Haralda Herrmanna. Niektóre z wystaw były wydarzeniem artystycznym w Krakowie: wystawa poświęcona pamięci Bolka Greczyńskiego, aktora, malarza, artterapeuty, reżysera, który założył Living Museum w Creedmor Psychiatrie Center, gdzie przez dziesięć lat pracował z pacjentami Szpitala Stanowego w Nowym Jorku. Wystawa zgromadziła liczne grono aktorów i artystów.
           Prezentujemy też wystawy będące efektem działania Warsztatów Artystycznych prowadzonych od 1995 roku, przez artystów profesjonalnych, w ramach projektu Healding   Art   Project. Projekt ten sugeruje leczniczy aspekt sztuki, a sam warsztat polega na intensywnym, wspólnym tworzeniu przez stałą grupę uzdolnionych plastycznie osób , głównie z Pracowni Miodowa, pracujących przez, pięć dni, po dziesięć godzin dziennie w specjalnym   wnętrzu.
          Uczestnicy warsztatów spełniają założenia określonego wcześniej tematu artystycznego. Tak powstała wystawa "Maska", potem Maska 2. a w roku 2000 - wystawa 2x Smoki.
          Galeria współpracuje z ważnymi instytucjami, wspierającymi jej działalność jak Goethe Instytut, Dom Norymberski i Centrum Kultury Żydowskiej, również z innymi Galeriami o podobnym profilu jak np. "Galeria bez klamek" w Suwałkach, Galeria w Wilnie.
         Celem Galerii jest pokazanie sposobu komunikowania się poprzez Sztukę, wytworzenie nowego języka porozumienia między twórcą a odbiorcą.
         Wystawiając w Galerii Miodowa prace osób o szczególnej wrażliwości, mamy nadzieję udowodnić im celowość ich artystycznych działań. Wzmocnić i rozwinąć istniejący w nich talent. Pobudzić do wyrzucenia lęków, obaw i emocji. Pokazać jak ważny jest i interesujący dla innych ten artystyczny dialog między twórcą a odbiorcą.
Jest to nasza cicha obecność wspierająca i porządkująca ich niepewność.
Próba uporządkowania chaosu, który determinuje ich życie. Poprzez artystyczną samokreację mogą komunikować się z otoczeniem, językiem którym posługują się artyści. Swoją obecnością odkrywają tajemnice ukrytej w nich szczególnej wyobraźni.
            Chcemy zorganizować cykl wystaw pokazujących pracę artystów profesjonalnych, który pracują jako terapeuci w różnych Ośrodkach Psychiatrycznych w Polsce i za granicą. Najbliższy numer „Dialogu" - zeszytu Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, poświęcony będzie roli sztuki w procesie uzdrawiania.
Galeria Miodowa wypełni część tego zeszytu reprodukcjami prac artystów, którzy uczestniczyli w tworzeniu charakteru Galerii i rozprawami teoretycznymi o znaczeniu sztuki w poszukiwaniu drogi ku normalności.
 

WERNISAŻE

1. " Spojrzenie " - wystawa malarstwa Galerii Miodowa (Jerzy Bajkowski, Anna Baka
,Malgorzata Bundzwicz, Andrzej Dąbek, Krystyna Eminowicz, Maryla Wojnar, 
Dorota Wypich) grudzień 1994. Kraków, ul. Miodowa 9

2. "Kobiety w kolorze kredek " - Alinę du Bnit , kwiecień 1995, Kraków, ul. Miodowa 9

3. "Pejzaże utracone " - Malgorzata Bundzewicz czerwiec 1995, Kraków, ul. Miodowa 9 
-  (w ramach V Festiwalu Kultury Żydowskiej)

4. Wystawa malarstwa - Włodek Szewczyk Październik 1995 Kraków, ul. Miodowa 9 

5. Rysunki i akwarele - Anna Baka Listopad 1995, Kraków, ul. miodowa 9

6. "Anhelli 95, Nie depczcie aniołów (prolog)" performance - Małgorzata Koinorowska, wiersze - Łukasz Korona listopad/grudzień 1995, Kraków, ul. Miodowa 9

7. Draperia - Malarstwo i tkanina - Maciej Leśniak Grudzień 1995. 
Kraków, ul. Miodowa9

8."Aniołokoty na kanapie " - wystawa malarstwa - Dorota Wypych luty/marzec 1996, Kraków, ul. Miodowa 9

9. "Przypomnienie " - wystawa malarstwa - Wojciech Żurek maj 1996, Kraków, ul.Miodowa 9

10. " Przezroczysta Jawa " - czytanie na głos książeczki przed jej wydaniem - Małgorzata Misiewicz 18 czerwiec 1996. Kraków, ul. Miodowa ;18 czerwiec 1996, Kraków, ul.Miodowa9

11. "Powrót ojca " - malarstwo i instalacje - Harald Herman czerwiec 1996, Kraków, ul. Miodowa 9 • (w ramach VI Festiwalu Kultury Żydowskiej)

12. Being Between Two Steps - "Pomiędzy " - wystawa malarstwa i rysunku Pracowni Miodowa Październik 1996, Kraków, Rynek Główny 20 - Goethe Institut

13."Przez muzykę do samego siebie ", wieczór przy muzyce (Małgorzata szpatkowska, Michał Stęczewski, Piotr Tornasik) 28 listopad 1996, Kraków, ul. Miodowa 9

14. "Samotność i przyjaciele " - rysunki i akwarele - Anna Baka grudzień 1996, Kraków, ul. Miodowa 9

15. "Ptaszelisko " - wystawa rysunków - Maria Zięba luty 1997, Kraków, ul. Miodowi 9

16. Wieczorek poetycki Bogdana Brygu 11 marzec 1997, Kraków, ul. Miodowa 9

17. "Martwa natura" - wystawa malarstwa pracowni Miodowa kwiecień 1997. Kraków, ul. Miodowa 9

18. " Wokól Kazimierza" - rysunki i malarstwo Pracowni Miodowa lipiec - sierpień 1997, Kraków, ul. Miodowa 9  - (w ramach VII Festiwalu Kultury Żydowskiej)

19. " Wrażenia " - wystawa malarstwa Galeria Miodowa (Katedra Psychiatrii CM UJ) Krakowski Szpital Neuropsychiatryczny im. J. Babińskiego - Oddział 7 A wrzesień 1997, Kraków, ul. Kanonicza l  Kawiarnia „Inkwizytor"

20. " Z archiwum Pracowni Miodowa " - wystawa rysunku / malarstwa październik - listopad 1997, Kraków, ul. Miodowa 9

21. "Kartki z dziennika" -Wiesław Szuminski, „Rysunki" - Jerzy Di styczeń 1997, Kraków, Galeria Sienna 5

22. "Spotkania II" - wystawa malarstwa i rysunku Pracowni Miodowa  grudzień 1997,   Kraków,             Galeria Sienna 5

23. "Bolek Greczyński - wspomnienie " maj 1998, Kraków, ul. Miodowa 9

24."Maska" -pięć lat Warsztatów Terapii Zajęciowej Kliniki Psychiatrii Dorosłych na Miodowej maj 1998, Kraków, ul. Skaleczna Galeria Domu Norymberskiego

25. Pracownia Miodowa - Monotypie wrzesień/październik 1998, Kraków, ul. Miodowa 9

26. "Kompozycja dla Miodowej " - Harald Herrmann — wystawa rysunku październik 1998, Kraków, ul. Miodowa 9

27." Maska ciąg dalszy " - wystawa rzeźby i malarstwa Pracowni Miodowa listopad 1998. Kraków, ul. Miodowa 9

28. Beata Kuklewska, Bernard Homzik RYSUNEK Luty 1999

29. Przemek Szarek PEJZAŻE, AKWARELA Marzec 1999

30. Christine Bruley MALARSTWO Kwiecień 1999

31. Wiesław Szumiński MALARSTWO Lipiec, Sierpień 1999

32. Jerzy Kowal RYSUNEK, MALARSTWO Sierpień, Wrzesień 1999

33. Joanna Budyń - Kamykowska OGRÓD WEWNĘTRZNY-Pastele Listopad, Grudzień 1999

34. Galeria MIODOWA W SUWAŁKACH W galerii DOM BEZ KLAMEK

35. Galeria Miodowa w WILNIE Luty 1999

36. WYSTAWA CZTERECH POKOLEŃ DUŻYKÓW Luty 2000

37. Jadwiga Noworól PEJZAŻE MOJEJ CODZIENNOŚCI RZEŹBA, PASTELA Kwiecień 2000

38. ART. STUDIO MIODOWA Wystawa rzeźby uczestników Warsztatów Artystycznych Czerwiec 2000

39. MALARSTWO S. G Październik 2000

40. DWA SMOKI WARSZTATY ARTYSTYCZNE Październik, Listopad 2000

41. VIOLA PlETKUN Malarstwo Listopad  2000

 

 

"Healing Art Project" - WARZSTATY
 

J.B.  (1)
S.G.  (5)
GŁOWACZ  (4)
WOJTEK ROCHOWICZ  (8)
STASIA SULKA  (4)
WOJTEK WIERZBICKI  (4)
JOANNA ZARĘBA  (2)
PUBLIKACJE
Do góry
 WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ODDZIAŁ DZIENNY  [REHABILITACYJNY] "HOTEL"SZCZEGÓŁOWY INDEKS STRON BADANIA ODDZIAŁ DZIENNY  [TERAPEUTYCZNY] AMBULATORIUM
MIEJSCA PRACY CHRONIONEJ   CZASOPISMO "DLA NAS" poprz.s. - Czasopismo Dla NasKRAKOWSKI PROGRAM-STRONA GŁÓWNAnast.s. - Teatr Psyche   OBOZY TERAPEUTYCZNE PORADNIA  RODZIN
OTWÓRZCIE  DRZWI  STOWARZYSZENIA  Z E S P Ó Ł ADRESY / KONTAKTYH O S T E L  GALERIA "MIODOWA"  TEATR  "PSYCHE"