"Dla Was o Nas"


poprzednia s. - Obozy Terapeutyczne Na dół-linki następna s. - Galeria Miodowa

 
           Czasopismo "Dla Nas" jest redagowane w Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
           Nad kształtem gazety czuwają pacjenci i terapeuci tworzący zespół redakcyjny. Pragniemy aby "Dla Nas" służyło wymianie myśli i doświadczeń dla wszystkich tych osób, które zechcą z nami współpracować. Poszukujemy ludzi o dużej wrażliwości, wolnych od uprzedzeń i stereotypowego myślenia. Oferujemy możliwość dialogu realizowanego w szczególności poprzez sztukę. Chcemy aby nasze pismo stwarzało okazję przekazu rozmaitych form artystycznych.
           Interesują nas zwłaszcza twórcy i autorzy, poruszający się na nieograniczonym obszarze, otwarci i elastyczni,  gotowi podjąć wyzwanie, jakim jest wyrażanie swych przeżyć, postaw, takiego, a nie innego światopoglądu.
            Wymiana doświadczeń, jaką proponujemy może stanowić próbę konfrontacji własnych dążeń i oczekiwań z zastanym porządkiem świata. Ufamy że na forum naszego pisma będzie to możliwe do przeprowadzenia.
            Jesteśmy periodykiem specyficznym, z uwagi na fakt, że podejmujemy niełatwy problem choroby psychicznej, co nie oznacza jednak, iż się nań całkowicie koncentrujemy.
             Pismo nasze funkcjonuje w obrębie zagadnień bliskich nie tylko osobom po przebytym kryzysie emocjonalnym, ale przede wszystkim w kręgu tematów, od których nie wolno uciekać. Należą do nich: dobro, zło, samotność, miłość, seks, wybór, śmierć.
              Nie bez znaczenia jest dla nas wartość artystyczna zamieszczanych utworów, jednak, przede wszystkim cenimy sobie ich autentyzm i swobodę przekazu.
               "Dla Nas" może być szansą publikacji dla wielu zainteresowanych, dlatego chcąc poszerzyć liczbę odbiorców i przyszłych współautorów zamieszczamy informację
o nas w internecie.

 
 
  Nasz e.mail: 
dla_nas@poczta.wp.pl

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TEKSTY

Spis treści

  

 

     RYSUNKI
 
 
 
 
 
 
 
 

Indeks rysunków
PUBLIKACJE
Do góry
 WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ODDZIAŁ DZIENNY  [REHABILITACYJNY] "HOTEL"SZCZEGÓŁOWY INDEKS STRON BADANIA ODDZIAŁ DZIENNY  [TERAPEUTYCZNY] AMBULATORIUM
MIEJSCA PRACY CHRONIONEJ  CZASOPISMO "DLA NAS" <poprz.s. - Obozy TerapeutyczneKRAKOWSKI PROGRAM-STRONA GŁÓWNAnast.s.  > Galeria Miodowa   OBOZY TERAPEUTYCZNE PORADNIA  RODZIN
OTWÓRZCIE  DRZWI STOWARZYSZENIA  Z E S P Ó Ł ADRESY / KONTAKTYH O S T E L  GALERIA "MIODOWA"  TEATR  "PSYCHE"